Wil je ons iets vertellen?

Home >> Contact en feedback

Contact en feedback

Je hebt een maatje, coach of buddy, heb een werkervaringsplek, bezoekt een inloophuis, krijgt hulp van het maatschappelijkwerk, of zo. De Regenboog Groep is er voor jou. We horen daarom graag wat jij van ons en ons werk vindt.

Wat vind jij?

Wil je ons helpen om ons werk beter te doen? Vul dan het klanttevredenheidsonderzoek in. Het kost je een paar minuten. 

klanttevredenheid

Hulp nodig? Bel 020 - 53 17 600 of mail info@deregenboog.org


Heb je een vraag of opmerking over jouw eigen situatie? Dan kun je die kwijt bij de plek en de mensen waar je zelf komt. Bij jouw vrijwilliger of op de plek waar je werkt, enzovoort. Soms is dat niet genoeg, dan kun je ook terecht bij de cliëntenvertrouwenspersoon en de raden van De Regenboog.

Vertrouwenspersoon en klachten

De Cliëntenvertrouwenspersoon ondersteunt deelnemers, bezoekers, cliënten en vrijwilligers als ze ontevreden zijn of klachten hebben over De Regenboog Groep. Onze vertrouwenspersoon heet Lina Berger. Ze helpt je om voor jouw belangen op te komen. Ze bemiddelt en informeert je. Alle gesprekken met Lina zijn vertrouwelijk en ze doet niets zonder jouw toestemming. 

Meer weten? 0800 - 555 666 1 (gratis nummer) of lberger@deregenboog.org

Het POA (Platform Opvangsinstellingen Amsterdam) is het Platform Opvangsinstellingen Amsterdam. Zes instellingen uit dit POA hebben een gezamenlijke klachtencommissie ingesteld. Als klagen via de eigen organisatie en de vertrouwenspersoon van De Regenboog onvoldoende resultaat oplevert, dan kunt u een klacht indienen bij de (onafhankelijke) Klachtencommissie POA. Voorbeelden van klachten: over de manier waarop u bent behandeld, over eenbesluit waarmee u het niet eens bent, of als u naar uw mening niet (meer) goed geholpen bent.

Meer weten? www.klachtencommissiepoa.nl

Lukt het niet om met de vertrouwenspersoon en/of de POA tot een bevredigende oplossing te komen? 

Dan is er de Geschillencommissie in Den Haag.

Meer weten? www.degeschillencommissie.nl/consumenten

Privacy

De Regenboog Groep gebruikt voor haar werk persoonsgegevens van deelnemers, bezoekers en cliënten. We doen dat zo zorgvuldig mogelijk. Hoe het precies zit, kun je lezen in ons privacyreglement.

privacyreglement

De raden van De Regenboog

Deelnemers, bezoekers en cliënten van De Regenboog hebben medezeggenschap. Medezeggenschap is het recht op inspraak als er bij De Regenboog belangrijke beslissingen worden genomen. Je kan als deelnemer dus invloed uitoefenen op de organisatie. Als je daar meer over wilt weten, kijk dan eens op de website van de raden. 

De website van de raden is http://www.radenregenbooggroep.nl/