Wil je ons iets vertellen?

Home >> Contact en feedback

Contact en feedback

Je wilt wat zeggen over De Regenboog. Je mening geven, een klacht indienen, of op een andere manier mee praten. Kijk hieronder.

Een klacht indienen?

Lina Berger is vertrouwenspersoon voor deelnemers, bezoekers, cliënten en vrijwilligers van De Regenboog Groep. Ze informeert of ondersteunt je als je klachten hebt over De Regenboog Groep. Je kan natuurlijk zelf met iemand van De Regenboog praten over je klacht, maar als je dat moeilijk vindt kan ze je helpen. Als je haar hulp vraagt luistert ze eerst naar wat er volgens jou is gebeurd. En ze vraagt je welke oplossing jij wilt. Ze bedenkt samen met jou hoe je jouw doelen kan halen. Bijvoorbeeld door samen een afspraak te maken met iemand van De Regenboog of door een klachtenbrief te schrijven. Lina helpt je bij het schrijven als je dat wil. 

De vertrouwenspersoon doet niets zonder jouw toestemming.  

Lina Berger │06-19 17 10 78 │bergervertrouwenswerk@gmail.com

 

Het POA (Platform Opvangsinstellingen Amsterdam) is het Platform Opvangsinstellingen Amsterdam. Zes instellingen uit dit POA hebben een gezamenlijke klachtencommissie ingesteld. Als klagen via de eigen organisatie en de vertrouwenspersoon van De Regenboog onvoldoende resultaat oplevert, dan kunt u een klacht indienen bij de (onafhankelijke) Klachtencommissie POA. Voorbeelden van klachten: over de manier waarop u bent behandeld, over eenbesluit waarmee u het niet eens bent, of als u naar uw mening niet (meer) goed geholpen bent.

Meer weten? www.klachtencommissiepoa.nl

Lukt het niet om met de vertrouwenspersoon en/of de POA tot een bevredigende oplossing te komen? 

Dan is er de Geschillencommissie in Den Haag.

Meer weten? www.degeschillencommissie.nl/consumenten

 

Meepraten bij De Regenboog?

Deelnemers, bezoekers en cliënten van De Regenboog hebben medezeggenschap. Medezeggenschap is het recht op inspraak als er bij De Regenboog belangrijke beslissingen worden genomen. Je kan als deelnemer dus invloed uitoefenen op de organisatie. Als je daar meer over wilt weten, kijk dan eens op de website van de raden. 

De website van de raden is http://www.radenregenbooggroep.nl/

 

Meer weten over privacy bij De Regenboog?

De Regenboog Groep gebruikt voor haar werk persoonsgegevens van deelnemers, bezoekers en cliënten. We doen dat zo zorgvuldig mogelijk. Hoe het precies zit, kun je lezen in ons privacyreglement.

privacyreglement