Wil je ons iets vertellen?

Home >> Contact en feedback

Contact en feedback

Je wilt wat zeggen over De Regenboog. Je mening geven, een klacht indienen, of op een andere manier mee praten. Kijk hieronder.

Wat vind jij?

We horen graag wat jij van ons vindt. Wil je ons helpen om ons werk beter te doen? Vul dan het klanttevredenheidsonderzoek in. Het kost je een paar minuten. 

klanttevredenheidsonderzoek

Een klacht indienen?

De Cliëntenvertrouwenspersoon ondersteunt deelnemers, bezoekers, cliënten en vrijwilligers als ze ontevreden zijn of klachten hebben over De Regenboog Groep. Onze vertrouwenspersoon heet Lina Berger. Ze helpt je om voor jouw belangen op te komen. Ze bemiddelt en informeert je. Alle gesprekken met Lina zijn vertrouwelijk en ze doet niets zonder jouw toestemming. 

Meer weten? 0800 - 555 666 1 (gratis nummer) of lberger@deregenboog.org.

Het POA (Platform Opvangsinstellingen Amsterdam) is het Platform Opvangsinstellingen Amsterdam. Zes instellingen uit dit POA hebben een gezamenlijke klachtencommissie ingesteld. Als klagen via de eigen organisatie en de vertrouwenspersoon van De Regenboog onvoldoende resultaat oplevert, dan kunt u een klacht indienen bij de (onafhankelijke) Klachtencommissie POA. Voorbeelden van klachten: over de manier waarop u bent behandeld, over eenbesluit waarmee u het niet eens bent, of als u naar uw mening niet (meer) goed geholpen bent.

Meer weten? www.klachtencommissiepoa.nl

Lukt het niet om met de vertrouwenspersoon en/of de POA tot een bevredigende oplossing te komen? 

Dan is er de Geschillencommissie in Den Haag.

Meer weten? www.degeschillencommissie.nl/consumenten

Meepraten bij De Regenboog?

Deelnemers, bezoekers en cliënten van De Regenboog hebben medezeggenschap. Medezeggenschap is het recht op inspraak als er bij De Regenboog belangrijke beslissingen worden genomen. Je kan als deelnemer dus invloed uitoefenen op de organisatie. Als je daar meer over wilt weten, kijk dan eens op de website van de raden. 

De website van de raden is http://www.radenregenbooggroep.nl/

Meer weten over privacy bij De Regenboog?

De Regenboog Groep gebruikt voor haar werk persoonsgegevens van deelnemers, bezoekers en cliënten. We doen dat zo zorgvuldig mogelijk. Hoe het precies zit, kun je lezen in ons privacyreglement.

privacyreglement